જાતે શીખો

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ યોજના | અરજી ફોર્મ ૨૦૨૧ | નોંધણી

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ગુજરાતના ખેડૂતો માટે ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ યોજના.


Drums And Two Plastic Baskets Scheme for Gujarat Farmer, ikhedut.gujarat.gov.in, gujarat Government Scheme, Government Scheme

ગુજરાતના ખેડૂત માટે ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ યોજના:-

આ યોજનામાં, રાજ્યના ખેડૂતોને બહુહેતુક ઉપયોગ માટે ૨૦૦ લિટર પ્લાસ્ટિક ડ્રમ તેમજ ૧૦ લિટર ના બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ (ટબ)  મફત આપવામાં આવશે. ગુજરાતના ખેડૂત માટે ડ્રમ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ યોજના, તે ગુજરાત રાજ્યના ખેડૂતોને માટે ૧૦૦ % મફત છે.

આ યોજનાનો લાભ રાજ્યમાં જમીન ધરાવતા તમામ ખેડૂતોને મળશે. ખાતા દીઠ એક લાભાર્થી (નમૂના નંબર ૪-A મુજબ) સહાય માટે પાત્ર રહેશે. એક ખેડૂત મહત્તમ માત્ર એક ખાતા માટે સહાય માટે પાત્ર રહેશે. વિકલાંગ અને મહિલા ખેડૂતોની અરજીને અગ્રતા આપવામાં આવશે. આઇ-ખેડૂત(ikhedut)પોર્ટલમાં ઓનલાઈન અરજી કર્યા બાદ, અરજીમાં દર્શાવેલ સહાયક દસ્તાવેજો સાથે અરજીની પ્રિન્ટ, સહી / અંગૂઠાની પ્રિન્ટ નિયત સમયમાં તાલુકા અમલીકરણ અધિકારી / વિસ્તરણ અધિકારી (કૃષિ) ની કચેરીમાં જમા કરાવવાની રહેશે. અરજદાર પાસેથી મળેલી અરજી અને સહાયક કાગળોના આધારે, તેમની પાત્રતા તપાસવામાં આવશે અને લક્ષ્ય મર્યાદામાં પૂર્વ મંજૂરી આપવામાં આવશે. પસંદ કરેલા અરજદારને સંબંધિત કચેરી દ્વારા ડ્રમની કીટ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ (ટબ) મેળવવા માટે જાણ કરવામાં આવશે.

  • ઓનલાઇન અરજી પ્રક્રિયા:

(૧) સૌ પ્રથમ તમારે યોજનાની સત્તાવાર સાઇટ એટલે કે https://ikhedut.gujarat.gov.in પર જવું પડશે.
(૨) સાઈટ પર તમને ફ્રન્ટ પેજમાં હોમ પેજ ખુલશે પછી તમારે "(schemes)સ્કીમ/" વિકલ્પ પર ક્લિક કરવું પડશે તે તમને આગલા પેજ પર રીડાયરેક્ટ કરશે.
(૩) અહીં તમને બીજી ઘણી યોજનાઓ જોવા મળશે, હવે તમારે ઘણી યોજનાઓ વચ્ચે પસંદગી કરવી પડશે. તમે કૃષિ યોજનાઓ પસંદ કરી શકો છો. પછી ડ્રમ્સ અને બે પ્લાસ્ટિક બાસ્કેટ યોજના પર ક્લિક કરો.
(૪) હવે તે તમને પૂછશે કે તમે પહેલાથી જ યોજનામાં નોંધણી કરી છે કે નહીં. જેમ તમે નોંધણી કરેલ નથી, તો પછી "ના" પર ક્લિક કરો અને પછી "આગળ વધો".
(૫) પછી તમારે "નવી નોંધણી" પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
(૬) હવે તમારી સામે એક નોંધણી ફોર્મ ખુલશે. હવે તમારે તમારી વ્યક્તિગત વિગતો, બેંક વિગતો, રેશનકાર્ડની વિગતો અને પછી કેપ્ચા કોડ(captcha Code) જેવા ફોર્મમાં પૂછવામાં આવેલી તમામ વિગતો ભરવાની રહેશે.
(૭) બધી જરૂરી વિગતો ખૂબ જ કાળજીપૂર્વક ભર્યા પછી તમારે "સબમિટ કરો" બટન પર ક્લિક કરવું પડશે.
(૮) સફળ નોંધણી કર્યા પછી, તમારા ખાતામાં પ્રવેશ કરો અને યોજના માટે અરજી કરવાનું ચાલુ રાખો.

#parlour #makeup #salon #beauty #qbs #makeupartist #beautytips #queenbestyle #follow #haircare #parlourproducts #fashion #skincare #bridalmakeup #instagram #makeuptutorial #qbsbeautyparloursurat #beautifulwomen #haircut #spa #beautyparlours #jyotsanapatel #hairstyles #like #hair #makeover #hairstyle #beautyparlour #picoftheday


મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો:

  • આધાર કાર્ડ
  • ઓળખપત્ર
  • પાસપોર્ટ સાઈઝ ફોટો
  • બેંક પાસબુક
  • મોબાઇલ નંબર (નોંધણી માટે)

યાદ રાખવાની મહત્વપૂર્ણ તારીખો:

  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની શરૂઆતની તારીખ: ૧૫ -૦૮ -૨૦૨૧,
  • ઓનલાઈન અરજી સબમિટ કરવાની છેલ્લી તારીખ: ૩૧ -૦૮ -૨૦૨૧.

મહત્વપૂર્ણ લિંક:

------:: નોંધ ::-------

૧. iKhedut પોર્ટલ ઉપર જે તે સમયે ઉપલબ્ધ યોજનાઓમાં કોઇપણ વ્યક્તિ અરજી કરી શકે છે.
૨. અરજીની પાત્રતા તથા બીન-પાત્રતા જે તે નિયુક્ત અધિકરી દ્વારા સ્થળ તપાસ અથવા તો રેકોર્ડની મેન્યુઅલ ચકાસણી ના અધારે નક્કી થાય છે.
૩. પુર્વ-મંજુરી આપનાર અધિકારી અરજીઓ ને પુર્વ-મંજુર કરે છે.
૪. વેરીફીકેશન ની કામગીરી પણ સંપુર્ણપણે સ્થળ-તપાસ/રેકોર્ડ-તપાસ બાદ નક્કિ થાય છે.
૫. પુર્વ-મંજુરી ના ઓર્ડર તથા પેમેન્ટ ઓર્ડર ઉપર સક્ષમ અધિકારીની ની સાઇન થાય છે.

Post a Comment

0 Comments